BSH hranoly

Názov pochádza z nem. Brettschichtholz. Na výrobu BSH hranolov sa používa mäkké drevo ihličnanov, najčastejšie však smrek. Smrekové rezivo sa vysušuje na vlhkosť cca 15%, čo zabezpečuje jeho trvalú tvarovú stálosť, minimálne deformácie, odolnosť voči praskaniu a ochranu pred drevokaznými škodcami.

Hranoly BSH sa vyrábajú z technicky vysušených smrekových lamiel, ktoré sú podrobené prísnej kvalitatívnej kontrole. Optické nedostatky alebo chybné miesta znižujúce pevnosť sa vyrežú. Odstránením slabých miest a vrstvením lamiel s následným zalisovaním vzniká produkt s kontrolovanou kvalitou, a teda lepené lamelové drevo, resp. BSH hranol s hobľovanými plochami a hranami fázovanými pod uhlom 45˚. Lamely v hrúbke cca 40 mm sú lepené vodorovným spojom, čo umožňuje zlepenie hranola až na výšku 420 mm. Výrobné priestory v LEGA umožňujú zlepenie až do výšky hranola 13 m, čo je aj optimálna dĺžka z hľadiska prepravných možností.

Lepením sa eliminuje vzájomné pnutie jednotlivých lamiel, čo predurčuje BSH hranoly ako osvedčený stavebný materiál predovšetkým pre vysoko namáhané konštrukcie stavieb, kde je kladená požiadavka na vysokú pevnosť použitého dreva. Jednou z hlavných výhod BSH hranolov oproti bežnému drevu je vyššia pevnosť a veľká nosnosť pri ich inak nízkej hlavných výhod BSH hranolov oproti bežnému drevu je vyššia pevnosť a veľká nosnosť pri ich inak nízkej hmotnosti, čo z nich robí stavebný materiál vhodný pre rôznorodé konštrukcie. Avšak vďaka ich kvalitnému a vzhľadovo atraktívnemu povrchu sú vhodné i pre použitie v interiéroch a exteriéroch s náročnými estetickými požiadavkami.

Konštrukčné masívne drevo BSH je dodávané v dvoch kvalitatívnych triedach: pohľadová (BSH-Si) a priemyselná (BSH- NSi). Ich mechanické vlastnosti sú identické, rozdiel je vo vizuálnej stránke, kde pohľadová kvalita je určená do viditeľných miest a naopak, nepohľadová (priemyselná) kvalita zase do miest, kde BSH hranoly neplnia estetickú funkciu a zostávajú skryté.