O spoločnosti

Spoločnosť LEGA a.s. je firma s dvadsaťročnou tradíciou v klasickom stavebníctve, ktorá v posledných rokoch upriamuje svoju pozornosť aj na tesárstvo a drevostavby. Postupom času sme svoje technológie doviedli k dokonalosti, čo nám dovoľuje ponúkať svojim zákazníkom to najlepšie na trhu v súčinnosti s drevospracujúcim priemyslom. Keďže všetky procesy prebiehajú pod jednou strechou, zabezpečujeme komplexné služby, rýchle a presné opracovanie a rovnako rýchle dodanie objednaného konštrukčného materiálu.

Hlavným ťažiskom našej výroby je spracovanie dreva pre strechy, krovy a nosné konštrukcie, no venujeme sa i výrobe prefabrikovaných výrobkov pre drevodomy, záhradné stavby a altánky. V našej ponuke samozrejme nesmie chýbať ani spracovanie a dodanie dreva ako takého. Pri komplexných riešeniach tesárskych konštrukcií naša spoločnosť ponúka profesionálne a presné opracovanie spojov, čo znamená, že jednotlivé diely do seba zapadnú ako časti stavebnice alebo kocky lega. Montáž tak prebieha len za doprovodu základného náradia a zaobstarávanie špeciálneho jednoúčelového tesárskeho vybavenia nie je potrebné.

Samozrejmou súčasťou dodávky je doprava konštrukcie na miesto stavby, projektová dokumentácia (technické a montážne podklady) a v prípade potreby zabezpečujeme aj statické posúdenie nosnej konštrukcie krovu.