Strechy a krovy

Cieľovým segmentom našej výroby je spracovanie dreva pre krovy a strešné konštrukcie. Zameriavame sa na výrobu a spracovanie dreva a drevených hranolov, z ktorých vznikajú drevené krovy a nosné konštrukcie striech.

Pre návrhy tesárskych konštrukcií používame CAD/CAM softvér Sema experience. Tento program nám ponúka možnosť detailne nakresliť strešnú konštrukciu, drevenú nosnú konštrukciu alebo i celú drevostavbu v 3D prostredí. Vďaka tomu je možné ešte v štádiu návrhu projektu predísť rôznym komplikáciám, ktoré by bez použitia profesionálnej projektovej a montážnej dokumentácie vznikali až následne počas výstavby a stáli by investora čas i peniaze.

Našim zámerom je komplexné riešenie krovov a strešných konštrukcií, ktoré dodávame profesionálne a presne opracované, aby ich jednotlivé kusy do seba zapadli ako diely stavebnice a aby ich montáž nebola prácna a časovo náročna.

Realizácie