DUO a TRIO hranoly

Známe tiež ako tzv. vrstvené drevo. Materiály DUO a TRIO sú masívne konštrukčné dvojlamelové (DUO) alebo trojlamelové (TRIO) hranoly, vyrobené z technicky vysušovaných lamiel, triedených podľa pevnosti a spájaných ozubovým spojom. Lamely sú navzájom plošne zlepené a celkový prierez je následne zhobľovaný a hrany sfázované.

DUO a TRIO hranoly sa vyrábajú prevažne z ihličnatého dreva, najmä však zo smrekového reziva (no použité môžu byť aj jedľa, smrekovec, douglaska či borovica). Drevo je technicky vysušené na max. vlhkosť 15%. Plošné lepenie a veľmi nízka vlhkosť dreva znamenajú tvarovú stabilitu a presnosť dimenzie, čo predstavuje len minimálnu náchylnosť ku vzniku trhlín a skrúteniu dreva, v porovnaní napr. s konštrukčným drevom KVH. Nízka vlhkosť hranolov prirodzene chráni drevo pred napadnutím biologickými škodcami.

Použitie DUO a TRIO hranolov je podobné ako u KVH hranolov. Duo a Trio je použité tam, kde prierez KVH staticky nevyhovuje konštrukcii. Dajú sa využiť vo vzájomnej kombinácii. Vo všeobecnosti však rozlišujeme pohľadovú (Si - hobľované so zrazenou hranou) a nepohľadovú, resp. priemyselnú (NSi - egalizované so zrazenou hranou) kvalitu hranolov. Konečné opracovanie predurčuje tento materiál k použitiu aj na viditeľných miestach, kde je potrebný masívny a estetický vzhľad bez ďalšieho ošetrenia.