KVH hranoly

Názov KVH pochádza z nemeckého označenia Konstruktionvollholz. Na výrobu KVH hranolov je používané mäkké drevo ihličnanov, najmä smrek, jedľa a borovica, avšak všeobecne najrozšírenejšou a najpoužívanejšou drevinou je smrek v presne definovanej kvalite povrchu. Maximálna hodnota vlhkosti pri technickom vysušovaní reziva je 18% a bola stanovená za účelom minimalizácie deformácií dreva. Pri tejto vlhkosti je drevo prirodzene chránené voči drevokazným hubám a škodcom, odolné voči praskaniu a zachováva si tvarovú stálosť.

Konštrukčné masívne drevo KVH je stavebný materiál presne vyvinutý v súlade s vysokými požiadavkami pre použitie najmä v moderných drevostavbách. Hranoly KVH sa vyrábajú ako štvorstranne hobľované hranoly, dĺžkovo nadpájané ozubovým spojom (tzv. cinkom), pričom ich hrany sú fázované pod uhlom 45˚. Optimálna dĺžka hranolov je 13 m, avšak výrobné priestory LEGA dovoľujú vyrábať KVH hranoly až do dĺžky 16 m. Hranoly KVH sú hrúbkovo a šírkovo egalizované (t.z. majú rovnakú šírku i výšku po celej svojej dĺžke) a práve táto vlastnosť je dôležitá pre dokonalú rovinatosť stien drevostavieb.

Pevnostné a kvalitatívne vlastnosti hranolov KVH ich predurčujú na použitie v konštrukciách, ktoré z architektonického a estetického hľadiska vykazujú vysoké požiadavky. U pohľadovej kvality (KVH-Si) je kontrolovaná farebnosť dreva, stav hŕč, smolníkov, prípadné poškodenie hmyzom atď. Nepohľadová kvalita (KVH-NSi) spĺňa rovnaké mechanické vlastnosti, avšak je určená pre miesta, kde hranoly KVH neplnia estetickú funkciu a zostávajú skryté. Preto sú hranoly KVH často využívané ako konštrukčné prvky, na ktorých nemá byť použitá chemická ochrana dreva, čo sú napr. zakryté časti prístreškov, altánkov a pergol.