Drevodomy

Okrem strešných konštrukcií a krovov je pre nás prioritou aj stavba drevodomov. Ich stavbe sa venujeme od základu a dodávame ich opracované komplexne, pripravené na montáž. Našim cieľom je odbremeniť klienta od starostí so subdodávateľmi a zabezpečiť mu komfort v podobe komplexného a rýchleho dodania.

Na strojové opracovanie dreva pre drevostavby, strechy i krovy používame CNC tesárske stroje Hundegger K2i, Hundegger SC3 a montážnu stenu Hundegger Wand. Tieto stroje sú riadené počítačom a dáta pre výrobu získavajú priamo zo systému CAD Sema experience.

Vďaka modernej forme opracovania drevených prvkov dosahujeme v procese výroby najvyššiu kvalitu. Všetky opracovania tesárskych spojov (pláty, sedlá, čapy, dlaby, rybinové spoje) sú vyrobené na počítačom riadenom CNC obrábacom centre Hundegger K2i a styčné spoje väzníkov na Hundegger SC3, čo nám umožňuje dosahovať nadpriemernú kvalitu spracovania dreva určeného na ďalšie použitie.