BSH hranoly oblúkové

Názov pochádza z nem. Brettschichtholz. Na výrobu oblúkových BSH hranolov sa používa mäkké drevo ihličnanov. Rovnako ako je tomu v prípade BSH hranolov, aj pri oblúkových BSH hranoloch je najčastejšie používaný práve smrek. Smrekové rezivo sa vysušuje na vlhkosť približne 15%. To rezivu zabezpečuje jeho trvalú tvarovú stálosť, minimálne deformácie, odolnosť voči praskaniu a samozrejme ochranu pred drevokaznými škodcami.

Lamely na oblúkové nosníky sú spravidla lepené z tenšieho vstupného reziva a ich hrúbka ja daná veľkosťou polomeru zakrivenia oblúkov. Hrúbka lamiel je vypočítaná tak, aby pri lepení a ohýbaní nedochádzalo k rozštiepeniu lamiel a tým aj k znehodnoteniu hotového hranola. Dĺžku a výšku hranola je nutné vopred konzultovať.  

Lepením je eliminované vzájomné pnutie jednotlivých lamiel, čo predurčuje aj oblúkové BSH hranoly ako osvedčený stavebný materiál predovšetkým pre vysoko namáhané konštrukcie stavieb, kde je kladená požiadavka na vysokú pevnosť použitého dreva. Jednou z hlavných výhod oblúkových BSH hranolov oproti podobne vyhotoveným hranolom z bežného dreva je vyššia pevnosť a veľká nosnosť pri ich inak nízej hmotnosti, čo z nich robí stavebný materiál vhodný pre rôznorodé konštrukcie. Avšak vďaka ich kvalitnému a vzhľadovo atraktívnemu povrchu sú vhodné i pre použitie v interiéroch a exteriéroch s náročnými estetickými požiadavkami.